New Mappings of Europe

Devedesete: Rečnik migracija

5 December 2019, The Museum of Yugoslavia, Belgrade Katalog Devedesete: Rečnik migracija objavljen je povodom izložbe koja je otorena u Muzeju Jugoslavije u Beogradu 5. decembra 2019. i biće otvorena do 1. marta 2020. godine. Izložba tretira problem masovnih migracija stanovništva u Srbiju i iz Srbije tokom devedesetih. Primarni cilj izložbe je mapiranje različitih formi angažmana od devedestih do danas, kroz koje su u polju umetnosti, aktivizma i civilnog društva adresirani društveni, kulturni, politički i pravni problemi stvoreni ovim veoma složenim i traumatičnim migracionim procesima.

New Mappings of Europe

Devedesete: Rečnik migracija

5. december 2019 – 1. mart 2020, Muzej Jugoslavije. Stavljajući u drugi plan dokumentarno-istoriografski pristup, primarni fokus izložbe usmeren je na mapiranje različitih formi angažmana, od devedesetih do danas, kroz koje su u polju umetnosti adresirani pravni, politički, socijalni i kulturni problemi, stvoreni tim izuzetno složenim i traumatičnim migracionim procesima. Osim umetničkih radova, na izložbi su prikazane pojedine inicijative i organizacije iz sfere aktivizma i civilnog sektora, u prvom redu one čiji su pokretači umetnici ili koje u svom radu uključuju saradnju s umetnicima i kulturnim institucijama. U izložbu je uvedena јoš jedna narativna linija, koja se može pratiti kroz selekciju pojedinih zakona, političkih sporazuma, nacionalnih strategija, zvaničnih statističkih izveštaja i drugih dokumenata, budući da su odluke na najvišim političkim nivoima, kao i različite mere javnih politika, u prvom redu definisale statuse ljudi pogođenih migracionim kretanjima. Takva struktura izlaganja ima za cilj da delimično osvetli i širi kontekst u kojem nastaju ili na koje referiraju umetnički radovi i inicijative.