Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih [Slovenian]

Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih [Slovenian]

7 March 2019, Moderna galerija, Ljubljana. Catalogue of the Southern Constellations: The Poetics of the Non-Aligned exhibition. The exhibition emphasises the ideas, ideals and principles of the movement, particularly in close connection with its cultural policies and place them in a contemporary context with the question: Could there be a non-aligned contemporaneity? And if so, what would it be like?

Katalog je namenjen gibanju neuvrščenih s posebnim poudarkom na njegovih idejah, idealih in načelih, ki so se dotikali kulturne politike, v sodobni kontekst pa jih umešča z vprašanjema: bi lahko obstajala neuvrščena sodobnost? In če ja, kakšna bi bila? Pri obravnavanih temah ne gre za kako eksotiko iz preteklosti niti za nostalgijo po samem gibanju. Nasprotno; razstava poudari, kako so si »južna ozvezdja« zamišljala oblike politike, izhajajoče iz življenja narodov in družb, na silo potisnjenih na obrobje svetovnega gospodarskega, političnega in kulturnega sistema. Danes bi v ponovni razmislek o zgodovini in dediščinah gibanja neuvrščenih lahko vključili tudi boj proti revščini, neenakosti in kolonializmu v svetovnem sistemu skupaj z nadnacionalno solidarnostjo v njenih številnih konkretnih oblikah.


Naslov: Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih
Založila: Ljubljana : Moderna galerija, 2019 (Beograd : Alta Nova)
Avtorji: Bojana Piškur, Zdenka Badovinac, Chương-Đài Võ, Samia Zennadi, Teja Merhar, Anej Korsika
Oblikovanje: Kurs
Opis: 188 st. : ilustr.
ISBN: 978-961-206-137-1

Prenesi PDF za računalnike in mobilne naprave.